Debian 10 installation de MariaDb

Published 09/18/2019 16:42:31 Edit 09/19/2019 13:44:54 by 1230106401
Installation de MariaDb sur Debian Buster.

#debian #installation #mariadb

sudo apt update;apt upgrade
sudo apt install mariadb-server
sudo mysql_secure_installation
GRANT ALL ON *.* TO 'verybigchef'@'localhost' IDENTIFIED BY '****' WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;

Fin de l'histoire !


Ota yhteyttä kirjoittajaan
Jaa
Selostaa